През 1988 г. планетата ни навлиза в един изключително важен период – както за нейната еволюция, така и за нас хората населяващи я – прехода от Мъжка към Женска полярност.  От този момент Земята започва да получава от Космоса нови, непознати до момента Енергии, чието действие е напълно противоположно на действието на познатите ни до момента. Мощните космически импулси започват да стимулират съзнанието на пробудените същества, като ги подтикват към дълбоки промени и трансформация.

Тъй като това е преход от рационалното към интуитивното, промените които вътрешно сме подтиквани да предприемем, често са трудни, дори невъзможни за обяснение от логическия ум. Но в един по-широк план те помагат на душата да направи поредната крачка напред в своята еволюция.

В предния цикъл живота ни е бил ръководен основно от рационални решения. Сега от нас се очаква да развием своята интуиция и да започнем да разчитаме все повече на нея. Тя е гласът на душата ни и това, към което ни насочва е най-правилното за нас в настоящия момент от кармична гледна точка. Но не само – то е най-правилно и за всички около нас, за цялото – дори и външно да не изглежда така!

Промените, стимулирани от Новите Енергии, засягат всеки аспект от живота ни – от начина ни на хранене, през мисловните нагласи и поведенчески модели, до цялостното ни отношение към всичко случващо се.

В миналото, а и все още, действията на по-голямата част от човечеството са били насочени основно към постигане на лични и егоистични цели. Сега, с навлизането на новата полярност, се задава нов полъх на разширяване на съзнанието и все повече хора започват да проявяват грижа към нуждите на планетата и останалите населяващи я същества – животните, растенията – и въобще към природата като цяло.

Това обяснява и появата на толкова много вегетарианци и вегани, и независимо, че част от тях са подтиквани от его-мотиви (влизане във форма, лечение на болести, и пр.), при голям брой водеща е мисълта за ненасилие и съпричастност към животните.

В една или друга степен тези съзнания изразяват Архетипа на хранене, предвиден за настоящия етап от нашето развитие. Принципите, на които той се основава, са ясно описани в книгата Еволюционното хранене на Даниел Гаглиардо.

Новите Енергии са причина за разместване на пластове и в други сфери на живота. Много засекретени в миналото информации (политически, икономически, научни) вече са достъпни за обикновения човек. Дава се глас на Истината!

Вътрешните импулси често ни подтикват да направим коренна промяна в живота си – да излезем от зоната си на комфорт, да се обърнем срещу течението и да поемем по нови, неотъпкани пътеки. Импулси, които ни карат да оставим удобния си уреден живот, впускайки се в неизвестността, поемайки предизвикателства, които обичайно бихме избегнали.

Изключително важно в настоящия цикъл е правилните действия да заменят свободната воля и предпочитанията ни.  Или да подчиним индивидуалната си воля на Висшата!

Според еволюционната си траектория планетата Земя се намира в последния цикъл на триизмерението, под действието на Кармичния Закон, и е в Преход към 4-то измерение, където ще бъде ръководена от Закона за Циклите! Разликата между двете е, че в настоящия цикъл човечеството е доминирано и обсебено от материалното, докато в следващия ще бъде ръководено от духовното. Тогава на Земята напълно ще отсъстват първичните чувства като алчност, злоба, завист, агресия и др. и ще се възцарят мир, хармония и равновесие. Хората в този бъдещ цикъл ще бъдат изцяло синхронизирани с Висшата воля и ръководени от нея посредством космически импулси.