Ашрам

Ашрам е понятие на санскрит и се отнася за място, в което се води осъзнат духовен живот – т.е. служене (сева или карма-йога), изучаване на древни текстове, извършване на ритуали, пеене на мантри, йога и др. Настаняването в Ашрам става в общи спални помещения с използването на общи санитарни възли, грижата за които е споделена между всички.

Такова съжителство създава една подходяща атмосфера за развиване на определени качества, изключително необходими в осъществяването на духовни цели. Сред тях са култивирането на търпение и толерантност към другите, развиване способността за приспособяване към непривични условия, или казано накратно – напускане на „зоната на комфорта“ и справяне с предизвикателства от различен характер. Това всъщност са сходни с външния свят обстоятелства, но в ашрама се очаква посетителите да наблюдават и осъзнават своите мисли и реакции, като постепенно заменят негативните модели, с положителни.