Единство и хармония

За да сме истински щастливи хора, е необходимо да съществуваме в единство и хармония – да бъдем търпеливи, толерантни и любящи едни към други, като изразяваме душевната си красота, и своята по-висша същност.

Същевременно съвременния материален свят е основан на “съревнователен” принцип, и ни кара постоянно да се отличаваме от другите, като поставя бариери между нас, и подхранва индивидуализма. За да излезем от омагьосания кръг на материалното, необходимо е да се откъсваме периодично от града, да пречистваме сетивата си, и да ги настройваме на по-висока честота, като постепенно премахваме пластовете излишна информация и впечатления.

Център Ведика е място с висока енергия, подкрепяща духовно-търсещите в пътя им, независимо какъв е той. Новите енергии на Земята се проявяват все по-силно и всеки може да ги усети, особено в подходящи за това условия. Такива са местата сред природата, на тишина, с чисти въздух и храна.

Когато сме в синхрон с природата и енергията на Земята, ние даваме възможност на творческия си потенциал да се разгърне, развиваме интуицията си, и сме ръководени от мъдростта на душата. Регулярното пребиваване в тишина е важно и основно условие за напредване в духовен план, и Ведика дава възможност на всеки, осъзнал такава своя потребност, да се откъсне от обичайната си среда, като се отдаде на себенаблюдение, себеизследване и/или духовни практики.

Споделяте нашата мисия? Нека се запознаем!