В настоящия преходен период за Земята е необходимо ние хората да извършим важни промени и трансформации, така че да бъдем в синхрон с Новите Енергии.

човек и Вселена
Photo by Greg Rakozy on Unsplash

Една от тези промени касае начина ни на хранене. Архетипно за този етап от своята еволюция човечеството е било предвидено да бъде преминало вече към Еволюционно хранене, базирано изцяло на растителна храна.

Очаквало се е хората да са извисили своето съзнание до такава степен, че да осъзнаят и надмогнат първичната си и инстинктивна природа, която е в основата на консумирането на месо и риба.

Поради неправилно използване на свободната воля обаче това не се е случило, и болшинството продължава да се придържа към този насилствен за животните и едновременно с това нездравословен начин на хранене. Жестокото отношение към животните и убиването им за храна на човека, на този етап от еволюцията ни, се оказва в нарушение на космическите закони и създава огромен кармичен дълг за човечеството.

Същевременно съществуват многобройни научни изследвания, доказващи връзката между редица съвременни заболявания и консумирането на животински продукти. За съжаление тези изследвания не получават необходимата гластност, тъй като са против интересите на големите индустрии.

floral-decor

Водещ в Еволюционното хранене е принципа на коопериране между отделните царства: минерално, растително, животинско и човешко. Това означава най-еволюиралото, в случая човешкото, да създаде необходимите условия, в които останалите да завършат успешно своя еволюционен път в съответната форма.

При растенията и минералите това се случва, когато те освободят своята деликатна есенция, а тя от своя страна подхранва нашето фино тяло. Но това е възможно да се случи само при наличието на следните фактори:

  • чрез храната да попаднат в пространство на по-високо еволюирало същество;
  • 3-те тела на това същество (физическо, ментално и емоционално) да бъдат в пълна хармония и неутралност;
  • храната да се приема в мълчание и с осъзнатост;
  • всяка хапка да бъде сдъвквана бавно – от 50 до 80 пъти;
Photo by Alexander Grey on Unsplash

Това означава, че разговорите по време на хранене, както и гледането на телевизия, четенето на книги, бързото неосъзнато хапване “на крак”, пречат на този процес и растенията и минералите не могат да освободят своята есенция. Това от своя страна забавя тяхната еволюция, и ние сме причината.

В днешно време болшинството от хората приемат храната единствено с мисъл за себе си: кое е най-здравословно за тях, кое им е най-вкусно и любимо, от какво има нужда тялото им – т.е. все егоистични причини.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Докато при Еволюционното хранене основната мисъл не е задоволяване на индивидуалните нужни на човек, а най-вече създаване на подходящи условия за еволюция на всички царства, участващи в Церемонията на храненето.

За да се случи това, необходимо е разширяване на съзнанието ни, при което да започнем да възприемаме Творението като едно цяло. Да видим и почувстваме свързаността на всички и всичко.

С приема си на животински продукти човечеството всеки ден увеличава своя кармичен дълг по отношение на растенията, минералите и животните. В личен план това забавя и индивидуалната ни еволюция.

floral-decor

В подкрепа на еволюционните процеси в настоящия преходен период, център Ведика застава зад правилните действия и предлага изцяло храна, съобразена с основните принципи на Еволюционното хранене.

Ето някои от тях:

  • използваме изцяло растителна храна, състояща се от свежи сезонни продукти;
  • приготвяме храната в тишина, с внимание и грижа;
  • ползваме само студено пресовани масла – зехтин, кокосово масло, шарлан – които добавяме накрая (т.е. не готвим с мазнина);
  • насърчаваме посетителите си да се хранят в мълчание, като по този начин ги подкрепяме в техния еволюционен път;
  • препоръчваме храната да се приема бавно, с благодарност и осъзнаване – като част от духовната практика;

Еволюционното хранене спомага за постепенно пречистване на организма, подобрява храносмилателните процеси и обмяната на веществата, задълбочава вътрешната връзка и създава условия за издигане на съзнанието.

Бъдещото човечество ще бъде с много по-извисено съзнание – хората ще живеят в мир, хармония и разбирателство – без конфликти помежду си, а отношението им към животните и растенията ще бъде като към равни. Храненето с месо и риба, свързано с животинската ни природа, ще остане в далечната история на нашата духовна незрялост.

Присъдинете се към нашите усилия за един по-осъзнат живот и смислено съществуване

floral-decor

Из беседи на Даниел Гаглиардо…

Еволюционното хранене изразява архетип на хранене, който следва хората да съблюдават в настоящия етап от своето развитие. То е насочено към хармонизиране енергията на всички царства и тяхното магнетично взаимодействие по време на процеса на приемане на храна. Основно изискване при него е мисълта ни да бъде насочена към подпомагане еволюционния път на растенията, докато приемаме храната в мълчание и с чувство на благодарност.
Храненето е въпрос на взаимно уважение. Когато сдъвкваме храната продължително, с чувство на благодарност, ние даваме възможност на съответните растения да еволюират, а те от своя страна ни дават най-ценното, което притежават  – своята есенция.
Еволюционното хранене с времето помага да се пречистят и възобновят много енергийни канали, обхващащи цялата планета, които в момента са „запушени“ или блокирани.
Необходимо е да приемаме храната с чувство на любов към низшите царства – приемайки ги в нашето пространство на хармония, в което те да се подхранят с необходимата им енергия. Този процес повлиява благоприятно цялата планета.
Има голяма разлика между начина, по който едно животно приема растителната храна, и този по който хората го правят – необходимо е външното ни съзнание да е насочено към вътрешното. Мълчанието по време на хранене е най-важно за този процес.
Ако един човек се храни с месо, растенията, които попадат в такова тяло, не могат да разширят съзнанието си и да изпълнят своя еволюционен план, тъй като са попаднали в „гробище“, вместо в „храм“